Skip to main content

”madame la maire j’ai une idée” (μετάφραση:Κυρία δήμαρχε έχω μια ιδέα )

Έτσι ονομάζεται η ιστοσελίδα που μπαίνουν οι κάτοικοι της πόλης του Παρισιού και καταθέτουν τις ιδέες τους.Εμείς σίγουρα δεν θα γίνουμε ποτέ Παρίσι και έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε Κύριο …Δήμαρχο!!

Η επιδίωξη μας θα πρέπει να είναι η εμπλοκή των πολιτών με τα κοινά.Μέσα από αυτή την προσωπική εμπλοκή διαμορφώνονται ευαισθητοποιημένοι πολίτες.Χτίζοντας την ταυτότητα της πόλης μας οι κάτοικοί της συνιστούν την πιο σημαντική ομάδα-στόχο γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι του brand και λειτουργούν πάντα ως πρεσβευτές του.Και οι προκλήσεις/ερωτήματα  που έχουμε μπροστά μας είναι:

-η  ”έξυπνη ανάπτυξη” αξιοποιώντας πολιτιστικούς πόρους και με ποια στρατηγική προσέγγιση

-η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική έρευνα

-ευκαιρίες για όλους

-η ανάπτυξη συνεργασιών

-η ενσωμάτωση τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας

-η διαμόρφωση ομάδας για το τοπικό όραμα

-η συναίνεση των συμμετεχόντων

Ένα επιτυχημένο branding έχει την δυνατότητα να μετατρέψει μία πόλη σε ένα τόπο όπου οι άνθρωποι θα επιθυμούν να διαμένουν,να εργάζονται και να επισκέπτονται.

Η στρατηγική marketing του τόπου δεν είναι απλά ένα επικοινωνιακό εργαλείο ούτε το μόνο ζητούμενο είναι να βρεθεί ένα σλόγκαν ή ένα λογότυπο.Πρόκειται για μια μακροχρόνια διαδικασία η οποία προϋποθέτει ένα υπόβαθρο κατανόησης του χώρου όπου η συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη.Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν προϋποθέτει υψηλές αναπτυξιακές επιδόσεις και στόχους.Αντίθετα η εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών  μπορεί να αφορά περιοχές με αναπτυξιακές δυσκολίες ή γεωγραφικές ιδιαιτερότητες.

Τρία είναι τα επικρατέστερα μοντέλα ανάπτυξης για το marketing και τον τουρισμό πόλεων.

α.Το (τεχνοκρατικό) μοντέλο των 8P’s  (σε μετάφραση: αγαθά-συνεργασία-ανθρώπινο δυναμικό-πακέτο-προγραμματισμός-κανάλια διανομής-προώθηση-κόστος)

β.Ένα νεώτερο (και με περισσότερα κοινωνικά κριτήρια) των  4R’s (σε μετάφραση:δικαιώματα-ρόλοι-ευθύνες-σχέσεις)

γ.Το μοντέλο των 7A’s (σε μετάφραση:επίγνωση-έμφαση στο κοινό-προσβασιμότητα-προσανατολισμός στη δράση-κατάπληξη-δεσμός-ατμοσφαιρικότητα)

Σε κάθε περίπτωση ικανή και αναγκαία συνθήκη ανάπτυξης αποτελεί το στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ πόλης (ΣΣΜΠ).Σε παράδειγμα πόλης της  Ελλάδας η μεθοδολογία ΣΣΜΠ που  αναπτύχθηκε  είχε τα εξής βήματα:

1.Εύρεση παραδειγμάτων από την διεθνή εμπειρία που έχουν κοινά σημεία με την πόλη.

2.Ανάλυση της κατάστασης επιλεγμένων τομέων της πόλης με βάση τις υπάρχουσες έρευνες,μελέτες και σχέδια.

3.Ποσοτική έρευνα πεδίου(ερωτηματολόγια σε κατοίκους,επισκέπτες,επιχειρηματίες)

4.Ποιοτική έρευνα πεδίου (συνεντεύξεις με εκπροσώπους φορέων)

5.Διαβούλευση

6.Συνδυασμός των μοντέλων 8P’s και 4R’s  (που αναφέραμε πιο πάνω)

Η εκπόνηση ενός ΣΣΜΠ συνήθως διαρκεί 1-2 χρόνια αλλά δεν τελειώνει εκεί.Δεν αποτελεί απλή και εύκολη υπόθεση αλλά αξίζει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί για να γίνουν βήματα προς το μέλλον αφού η βιώσιμη ανάπτυξη είναι η διατήρηση του μέλλοντος.

”για να πετύχει κανείς σπουδαία πράγματα χρειάζεται ένα σχέδιο και όχι αρκετός χρόνος” L. Bernstain

Για ένα Αγρίνιο ”τόπος να ζεις

*Βασική πηγή ”CITY BRANDING ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”  Ροίδω Κ. Μήτουλα -Παναγιώτης Ε. Κάλδης