Skip to main content

 

Τον Φεβρουάριο του 2019, το δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Inclusive Cities for All : τα κοινωνικά δικαιώματα στην πόλη μου» και σε μια πολιτική εκδήλωση υψηλού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακοινώθηκαν οι 21 πρώτες πόλεις που συμμετέχουν. 
Οι συμμετοχές αυτές  φέρνουν συνολική επένδυση άνω των  4,32 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τα επόμενα 5 χρόνια για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού εφαρμόζοντας τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων* σε τοπικό επίπεδο.Μπορούν όμως να επιτευχθούν πολύ περισσότερα αν συμμετέχουν περισσότερες πόλεις και με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται στην Ε.Ε. και στα κράτη μέλη πώς  εάν υπάρχει  καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση της Ε.Ε , οι πόλεις μπορούν να έχουν ακόμα μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο.
Η προθεσμία ήταν μέχρι τα τέλη του Φεβρουαρίου αλλά τα  καλά νέα είναι ότι η πρωτοβουλία «Cities- Inclusive for all» συνεχίζεται τελικά μέχρι τα τέλη του 2019, ώστε και η πόλη μας να μπορέσει να ενταχθεί και να γίνει μια «πρωταθλήτρια πόλη» στον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων της Ε.Ε.
Γιατί να υπογράψουμε μια «συμμετοχή»;
1. Η πόλη μας θα αναγνωριστεί σε επίπεδο Ε.Ε. Έχοντας  υπογράψει τη «συμμετοχή» ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, οι πολιτικές της πόλης μας θα αποκτήσουν μέγιστη προβολή σε επίπεδο Ε.Ε. και η πόλη μας θα αναγνωριστεί ως πρωταθλητής ίσων ευκαιριών και κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους.
2. Η πόλη μας θα έχει καλύτερη πρόσβαση στα κεφάλαια της Ε.Ε. Δεδομένου ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος θα ευθυγραμμιστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να στηρίξει την υλοποίηση του Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ε.Ε, υπογράφοντας τώρα τη συμμετοχή της, η πόλη μας θα αποκτήσει καλή πρόσβαση στα κεφάλαια του ΕΚΤ μετά το 2020. Η EUROCITIES ασκεί έντονη πίεση για καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση των πόλεων στο ΕΚΤ + και δείχνοντας την ισχυρή δέσμευσή τους να εφαρμόσουν τις αρχές του Πυλώνα, δημιουργείται μια ισχυρή υπόθεση για την αντιστοίχιση αυτής της δέσμευσης με την κατάλληλη χρηματοδότηση της Ε.Ε.
3. Η πόλη μας θα συμβάλει ώστε να ακουστεί ισχυρότερη η αστική φωνή στην κοινωνική ατζέντα της Ε.Ε. Δείχνοντας πώς οι πόλεις μπορούν να αναλάβουν συγκεκριμένες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε, αποδεικνύεται ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη ως εταίροι στη χάραξη πολιτικής της Ε.Ε. Αυτό το μήνυμα είναι ζωτικής σημασίας, ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα οδηγήσουν σε μια νέα ατζέντα της Ε.Ε και στην ευκαιρία να εμπλακούν οι πόλεις ως εταίροι.
Πώς να υπογράφουμε τη συμμετοχή μας;
Μπορούμε να επιλέξουμε μία ή περισσότερες από τις 20 αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπου επιθυμούμε να εξελιχτούμε ή όπου θέλουμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε τα επόμενα χρόνια ή μπορεί επίσης να είναι ένας νέος τομέας, εφόσον έχουμε την πολιτική δέσμευση και την κατανομή του προϋπολογισμού για να προχωρήσουμε με ενέργειες τα επόμενα χρόνια.
Όσον αφορά τη διατύπωση του αιτήματος που παρουσιάζει τη δέσμευση της πόλης μας για την επίτευξη της συγκεκριμένης αρχής του Κοινωνικού Πυλώνα της Ε.Ε, μπορούμε να συντάξουμε ένα κείμενο μέχρι μια σελίδα, το οποίο θα καλύπτει:
• Το πολιτικό σκεπτικό, γιατί δηλαδή η πόλη μας δεσμεύεται στη δεδομένη αρχή (αρχές)
• Το  στρατηγικό σχέδιο της πόλης μας για αυτόν τον τομέα
• Τη δέσμευση για το μέλλον – π.χ. επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει η πόλη μας ή / και δράσεις, προγράμματα ή υπηρεσίες που θα υλοποιήσει, προσδοκώμενο αριθμό δικαιούχων,  στόχους κ.α.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαθέσιμο city pledges ως πηγή έμπνευσης για τη διατύπωση του αιτήματός μας.Η «συμμετοχή» πρέπει να υπογραφεί πάντως απαραίτητα από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο.
Οι συμμετοχές πόλεων πλέον γίνονται δεκτές  μέχρι το τέλος του 2019, αλλά θα ήταν προτιμότερο να την υποβάλουμε μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, αν είναι δυνατόν γιατί στόχος των eurocities είναι να ανακοινωθούν οι νέες  συμμετοχές των πόλεων στο Φθινοπωρινό Forum Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βαρσοβία στις 23-24 Οκτωβρίου σε όλα τα μέλη του SAF και σε υψηλόβαθμους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για την συμμετοχή της πόλης;
1. Επιλέγουμε μία ή περισσότερες από τις 20 αρχές του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για να επικεντρωθούμε.
2. Διατυπώνουμε  το κείμενο της αίτησης συμμετοχής  και το στείλνουμε στην EUROCITIES για ανατροφοδότηση και συμβουλές
3. Το αίτημα μας πρέπει  να είναι υπογεγραμμένο από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο και το υποβάλουμε στην EUROCITIES
4. Η EUROCITIES θα ανακοινώσει τη συμμετοχή της πόλης μας σε όλα τα μέλη του SAF και EUROCITIES και στους θεσμικούς φορείς της Ε.Ε. Θα ήταν σημαντικό να δημοσιοποιήσουμε τη συμμετοχή μας στα τοπικά ΜΜΕ και τους ενδιαφερόμενους.
5. Ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που υπογράφει την αίτηση συμμετοχής  θα κληθεί να παρουσιάσει την πρόταση της πόλης στην πολιτική σύνοδο που θα ανοίξει το Forum Κοινωνικών Υποθέσεων το Φθινόπωρο στη Βαρσοβία στις 23 Οκτωβρίου.
*Ας αναφέρουμε τις 20 κύριες αρχές του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων:
Οι αρχές είναι διαρθρωμένες σε τρεις κατηγορίες
Α.Ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
   1.Εκπαίδευση,κατάρτιση και δια βίου μάθηση
   2.Ισότητα των φύλων
   3.Ίσες ευκαιρίες
   4.Ενεργός στήριξη της απασχόλησης
Β.Δίκαιοι όροι εργασίας.
    5.Ασφαλής και ευπροσάρμοστη απασχόληση
    6.Αποδοχές
    7.Ενημέρωση για τους όρους απασχόλησης και την προστασία σε περίπτωση απόλυσης
    8.Κοινωνικός διάλογος και συμμετοχή των εργαζομένων
    9.Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
   10.Υγιεινό,ασφαλές και κατάλληλα προσαρμοσμένο εργασιακό περιβάλλον και προστασία δεδομένων
Γ.Κοινωνική προστασία και ένταξη
    11.Φροντίδα και στήριξη των παιδιών.
    12.Κοινωνική προστασία
    13.Παροχές ανεργίας
    14.Ελάχιστο εισόδημα
    15.Εισόδημα ηλικιωμένων και συντάξεις
    16.Υγειονομική περίθαλψη
    17.Ένταξη ατόμων με αναπηρία
    18.Μακροχρόνια φροντίδα
    19.Στέγαση και βοήθεια για τους αστέγους
    20.Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες
Μια ευκαιρία που δίνεται την πόλη μας για να δείξουμε ότι συμμετέχουμε ενεργά και υπογράφουμε για την υλοποίηση του Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
Πηγές:
eurocities.eu
ec.europa.eu